Hlavní nabídka
Můj prostor
Evropa-Stavba.cz vám poskytuje rady ke klidnému nákupu a prodeji vašich použitých stavebních strojů!

Rady pro kupující použitých stavebních strojů

Porovnejte ceny podobných strojů

Pozor na příliš nízké či příliš vysoké ceny. Ke srovnání cen nezapomeňte použít “Srovnávač cen”: Evropa-Stavba.cz!

Kontaktujte prodejce

Dávejte přednost telefonickým kontaktům. Ověřte si, zda poskytnuté telefonní číslo odpovídá zemi prodejce. Vyvarujte se volání a čísla začínající 08, jedná se o čísla se zvýšenou sazbou.

Informujte se na historii stavebního stroje

I když jsou v inzerátu uvedeny podrobné technické parametry vozidla, neváhejte se prodejce zeptat, jaké byly podmínky používání techniky.

Zkontrolujte stav techniky

Zkontrolujte si zprávu z poslední technické kontroly. Máte-li možnost, dojeďte si stavební stroj vyzkoušet a zkontrolovat, zda nevykazuje viditelné závady (hydraulické hadice, úniky olejů, motor atd.).

Zkontrolujte papíry stavebního stroje

Při transakci vám musí prodejce dodat faktury za servis a zprávy o pravidelných celkových kontrolách.

Podezřelý prodejce?

Náš tým systematicky ověřuje totožnost profesionálních prodejců, kteří podávají inzeráty na Evropa-Stavba.cz. Pokud máte přesto pochybnosti nebo se vyskytne nějaký problém s prodejcem, neváhejte nám to sdělit.